Brexit: exit Brittania rules the – linguistic – waves?


Groot-Brittannië verlaat de EU, maar geldt dat ook voor de Engelse taal? Dit vraagt Ewoud Hondius zich af in deze column.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: september 2018

Archiefcode: AA20180695

243 VWEU Brexit Europese Unie taal

Algemeen juridisch

Opinie Column