Bologna: alma mater studiorum


In Bologna ontstond bijna een millenium geleden de eerste juridische universiteit van Europa. De nog immer mysterieuze Irnerius en de latere hoogleraar Accursius hebben de universiteit van Bologna de roem gegeven die zij nog steeds draagt.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.T.F. Lokin

Verschijning: november 2015

Archiefcode: AA20150856

Accursius Bologna corpus iuris civilis Digesten glossatoren Irnerius Odofredus Romeins recht

Metajuridica RechtsgeschiedenisRomeins recht

Blauwe pagina's Bouwstenen van het recht