Bewindvoerder-curator: mono- of oligopoly


In toenemende mate wordt de vraag gesteld of het gangbare beleid van rechtbanken om in beginsel uitsluitend advocaten tot bewindvoerders in surséances en tot curatoren in faillissementen te benoemen voor een optimale afhandeling van surséances en faillissementen het meest geëigend is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.P.J. Ophof

Verschijning: maart 1989

Archiefcode: AA19890188

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Opinie Column