Bestuurlijke boetes vol getoetst?

Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes


In dit artikel wordt uiteengezet wat de invloed van het evenredigheidsbeginsel is op de hoogte van bestuurlijke boetes. Onderzocht wordt welke eisen uit de Awb, het EVRM en het EU-Handvest voortvloeien. Vervolgens wordt onderzocht of in de praktijk bij de toetsing van boetes op grond van de Tabakswet en Wet arbeid vreemdelingen aan deze eisen wordt voldaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Olivier

Verschijning: Mei 2014

Archiefcode: AA20140329

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Verdieping Studentartikel