Toont alle 9 resultaten

Belastingontwijking via geregistreerd-partnerschap voor één dag

A.O. Lubbers

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05609, ECLI:NL:HR:2013:BY0548

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2013
AA20130767

Bestrijding belastingontwijking in het Caribisch Koninkrijk

P. Kavelaars

De afgelopen jaren wordt wereldwijd het ontwijken van belastingen door ondernemingen aangepakt. Dit geschiedt onder leiding van de OESO en de EU. Het raakt ook het Caribische deel van het Koninkrijk. In dit artikel wordt hieraan op hoofdlijnen aandacht geschonken.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
September 2019
AA20190628

De historie van het Curaçaose offshore-regime

G.D. Rekwest

Post thumbnail De huidige opstelling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Europese Unie ten aanzien van internationale belastingconstructies die kleine jurisdicties zoals Curaçao faciliteren, staat in schril contrast met de rol die hun leden, met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hebben gespeeld bij het ontstaan van de offshore. Welke factoren hebben bijgedragen aan de opkomst en neergang van de offshore-sector op Curaçao?

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2020
AA20200781

Ethische aspecten van tax planning

J.L.M. Gribnau

Post thumbnail Belastingbesparing krijgt veel aandacht in de media. Morele oordelen worden geveld. Maar wat is eigenlijk de relatie tussen belastingen en ethiek? Bepaalt de wet niet wat een fair share is, zodat er daarnaast geen ruimte voor ethiek is? Of is moreel handelen meer dan het toepassen van rechtsregels? Het antwoord op dergelijke vragen is niet zo eenvoudig.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2014
AA20140173

Fiscale ethiek anno 2020

G.T.K. Meussen

Post thumbnail

In deze tijden waarin de wereld in de greep is van het coronavirus en bedrijven veel steun van de overheid ontvangen, is fiscale ethiek opnieuw onderwerp van discussie. Deze bijdrage inventariseert de stand van zaken anno 2020. In de visie van de auteur kan fiscale ethiek niet los worden gezien van gedragingen van de overheid en van de wetgever.

Opinie
December 2020
AA20201159

Het handhaven van de heffing

T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft in 2012 door middel van een uitgebreid stappenplan besloten de strijd aan te gaan met internationale belastingontwijking door vooral multinationals. Op 16 september 2014 is een rapport gepubliceerd waarin geëvalueerd wordt hoe de uitvoer van deze plannen er voor staat. Het rapport heeft tot gemengde reacties in de literatuur geleid. Een geschikt moment om te bekijken of eventuele kritiek terecht is, en wat een geschikte oplossing zou zijn.

Opinie | Redactioneel
Februari 2015
AA20150087

Nederland belastingparadijs, of toch niet?

G.T.K. Meussen

Post thumbnail Al enkele jaren wordt er in het parlement een verhitte discussie gevoerd of Nederland nu wel of geen belastingparadijs is. In een voortdurende stroom van publicaties over belastingbesparende constructies van Amerikaanse multinationals duikt steevast de naam van Nederland op. Tijd voor een bestandsopname.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2013
AA20130834

Paradoxale fiscale vrijheid

J.L.M. Gribnau

Post thumbnail

De bestrijding van belastingontwijking staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers. Wetgevers helpen bij de intensivering van de jacht op free riders door aanscherping van nationale regelgeving en internationale samenwerking. De grenzen van fiscale vrijheid van de burger en zijn adviseur wordt daarbij steeds strakker getrokken. Het fiscalevrijheidsbeeld wordt echter gecompliceerder wanneer verschillende vrijheidsbegrippen worden onderscheiden.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2017
AA20170402

Simon Strik

K.H.P. Bovend'Eerdt, T.A. Keijzer

Post thumbnail Nieuwe wetsvoorstellen worden omwille van hun consequenties in de praktijk vaak uitgebreid becommentarieerd. Ars Aequi sprak met Simon Strik, voormalig hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young (EY) en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), over bijzondere juridische ervaringen en fiscale ontwikkelingen.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
September 2014
AA20140596

Toont alle 9 resultaten