Beslag op kredietruimte


Bundesgerichtshof 29 maart 2001, BGH IX ZR 34/00 (OLG Hamm LG Essen)

Dit arrest gaat erover of de kredietruimte die iemand bij een bank heeft ook onder het vermogen vallen in geval van een faillissement. Dit buitenlandse arrest wordt vergeleken met de Nederlandse situatie.

Zie de volledige uitspraak: OLG Hamm LG Essen


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.M.J. Verstijlen

Verschijning: juni 2004

Archiefcode: AA20040456

Bundesgerichtshof 29-03-2001 zaaknummer: IX ZR 34/00

beslaglegging kredietruimte rechtsvergelijking

Metajuridica Rechtsvergelijking

Annotaties en wetgeving Annotatie