‘Beroepsklagers’ verjaagd uit de heilige tempel van het bestuursrecht aan het Lange Voorhout?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 1 oktober 2008, nr. 200801150/1, ECLI:NL:RVS:2008:BF3911, LJN: BF3911, NJB 2008, p. 2380, nr. 1872, AB 2008, 348 m. nt. Michiels, Br 2008, 191 m. nt. Nijmeijer, M&R december 2008 m. n.t. Jans, De Graaf

Uitspraak van de ABRvS en daarbij behorende noot over de statutair belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 1 en lid 3 Awb. De ABRvS stelt strenge eisen aan het zijn van algemeen of collectief belanghebbende. In de noot wordt ingegaan op eerdere jurisprudentie over dit onderwerp.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 2009

Archiefcode: AA20090051

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 01-10-2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BF3911) zaaknummer: 200801150/1

actio popularis algemeen belanghebbende belanghebbendebegrip doelstelling statuten wijziging

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie