Bekentenis van een rechter: een reaktie


Een reactie van Dr. P.L. Bal op de discussie tussen de vicepresident van de arrondissementsrechtbank te ‘s-
Hertogenbosch en professor Crombag, waarbij onder meer zijn onderzoek naar (dwang)communicatie in de rechtszaal in
het geding was.
Dwangcommunicatie is een kenmerkende eigenschap van de forensische gesprekssituatie. Maar, een krachtige (dwangcommunicatieve) verhoortechniek maakt men openlijk inbreuk op de in ons strafprocesrecht verankerde beginselen van een ‘fair trial’. De rechterlijke uitspraak dat een krachtige vorm van dwangcommunicatie nodig is, omdat ‘zonder die dwang de meeste verdachten helemaal niet aan communicatie zouden meewerken’, is in flagrante strijd te zijn met beginselen van
een goede procesvoering, meent P.L. Bal.
Volgens hem is rechtspleging geen zuiver juridische aangelegenheid is. Hierbij spelen sociale en psychische faktoren een belangrijke rol. Dhr. Bal wil graag de noodzaak van nader sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de
Strafrechtspleging onderstrepen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.L. Bal

Verschijning: November 1989

Archiefcode: AA19890921

dwangcommunicatie forensische gesprekssituatie nemo tenetur pressieverbod strafrechtspleging

Strafrecht en criminologie

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.