Bedrijfsbezoeken door de NMa


De NMa ziet erop toe dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren. Ze doen dit door kartelvorming te bestrijden en misbruik van economische machtsposities aan te pakken. Voordat een sanctie wordt opgelegd moet de NMa met bewijs komen. Hiervoor wordt veel informatie verzameld en geanalyseerd, gevolgd door een gedegen rapport. Op basis van dat rapport wordt dan een sanctiebesluit genomen. In deze bijdrage wordt besproken hoe de NMa informatie verzamelt en welke bevoegdheden zij daarbij heeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. van Dijk

Verschijning: mei 2010

Archiefcode: AA20100347

bedrijfsbezoek clementieregeling kartelvorming mededingingsautoriteit Nma

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht