Beantwoording rechtsvraag (296) Sport en Recht


In de beantwoording van deze rechtsvraag staat het spelerscontract centraal.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. van Straveren

Verschijning: november 2001

Archiefcode: AA20010927

arbeidsovereenkomst contract contractbreuk opzegging

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag