Beantwoording rechtsvraag (279) Militair recht


Enige tijd geleden werd in Ars Aequi een militair rechtelijke casus geschets en aan de hand daarvan enkele vragen opgeworpen. In deze bijdrage worden enkele goede inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.L. Coolen

Verschijning: november 1999

Archiefcode: AA19990848

bevoegdheid bevoegdheid rechter casusvraag militair recht machtiging

Strafrecht en criminologie Tuchtrecht

Perspectief Rechtsvraag