Autonomie aan banden ter voorkoming van staatloosheid


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de mogelijke staatloosheid van inwoners van voormalige Sovjet-republieken als gevolg van het verdwijnen van de Sovjet-Unie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels

Verschijning: December 1992

Archiefcode: AA19920761

bescherming mensenrechten nationale wetgeving Sovjet-Unie staatsloosheid

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen