Artikel 3:78 en 3:79 BW

Vooral een kwestie van gezond verstand


Aan het slot van titel 3.3 BW (volmacht) staan artikel 3:78 en 3:79 BW, twee schakelbepalingen met een verschillend karakter: de eerste ziet op andere vertegenwoordigingsvormen dan volmacht, de tweede op niet vermogensrechtelijke volmachtsvormen. De schakelbepalingen hebben gemeen dat ze de wetstoepasser op het verkeerde been kunnen zetten.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.C. van Schaick

Verschijning: Oktober 2017

Archiefcode: AA20170772

3:78 BW 3:79 BW vertegenwoordiging volmacht

Burgerlijk recht

Blauwe pagina's Ode aan de schakelbepalingen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.