Ars Aequi september 2022


Het instaprecht maakt het mogelijk dat een derde partij onder bepaalde voorwaarden in de schoenen van een bestaande contractpartij kan stappen. In haar studentartikel in het septembernummer gaat Ellen Jager in op de vraag of het instaprecht faillissementsbestendig is. Leo Damen onderzoekt of er een frisse Post-Kinderopvangtoeslagenschandaal-Wind door de bestuursrechtspraak waait, sinds de ABRvS in 2019 omging in het toeslagenschandaal en het vernietigende rapport ‘Ongekend onrecht’ (2020) verscheen. Kartica van der Zon & Mariëlle Bruning beschrijven de huidige kennis over uithuisplaatsingen en benoemen de belangrijkste juridische knelpunten. En Lukas van den Berge legt in dit nummer uit dat het werk van Kafka – vooral symbool van kille bureaucratie – ons herinnert aan de verantwoordelijkheid die wij dragen voor ons eigen handelen en beslissen. Voor juristen valt het belang daarvan haast niet te overschatten.

In het septembernummer verschijnt postuum het artikel ‘Codificatie en legisme’ van Jan Lokin, waarin hij uitlegt hoe codificatie de chaos van oude rechtsbronnen opruimde, en waarom Nederland uniek is met zijn algehele hercodificatie van het burgerlijk recht. Lokin overleed op 19 juni jl. Frits Brandsma laat Lokin in zijn ‘Ars Longa Vita Brevis’-bijdrage zoveel mogelijk zelf aan het woord, onder andere over zijn rechtenstudie, promoveren bij Scheltema, taal en mooie historische verhalen.

Verder onderwerpt Gerhard Hoogers in de Rode Draad ‘Grenzeloze Grondwetten’ de relatie tussen de Grondwet en het Statuut aan een analyse. Op de Blauwe Pagina’s over Rechtsheld(inn)en vertelt Marie Spinoy over anti-discriminatierecht-professor Kimberlé W. Crenshaw, die aan de wieg stond van onder andere het African American Policy Forum, intersectionality, Critical Race Theory en de campagne #SayHerName. Tot slot bezorgen Prof & Prof (Jeroen Rheinfeld & Bernard Schols) dit collegejaar vrolijk iedere maand een column. De eerste is vernoemd naar hun belangrijkste spelregel: ‘Recht is rond’.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: september 2022

ISSN: 22125205