Ars Aequi-prijs 2002


De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in de desbetreffende
jaargang is verschenen. Aan de prijs is een bedrag van 1.000 euro verbonden. De auteurs van de artikelen die zijn geplaatst in de rubriek student-artikelen (met uitzondering van redacteuren en oud-redacteuren), dingen mee naar de Ars Aequi-prijs. De door de redactie van Ars Aequi in december 2002 ingestelde jury rapporteert als volgt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ars Aequi Libri

Verschijning: juni 2003

Archiefcode: AA20030503

Ars Aequi-prijs

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie RedactioneelOverig Juryrapport