Ars Aequi oktober 2020

Themanummer 'De rechter in de trias politica'


Begin dit jaar besloot de redactie van Ars Aequi een themanummer op te zetten over ‘de trias politica in de eenentwintigste eeuw’. In de juridische doctrine en ver daarbuiten was namelijk beroering ontstaan over de rechterlijke oordelen in de Urgenda-zaak, de stikstof-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het SyRI-vonnis van de Haagse rechtbank.

Recent kreeg de discussie over de (al dan niet veranderende) verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten een extra dimensie. Om het coronavirus het hoofd te kunnen bieden, nam de regering de afgelopen maanden het heft stevig in handen. Tijdelijk verschoof het machtsevenwicht op het Binnenhof. Het parlement kon het regeringsbeleid niet altijd effectief controleren en diverse rechtszaken zijn op de lange baan geschoven. De huidige ontwikkeling van de coronacrisis noopt – misschien nog wel meer dan de eerdergenoemde controversiële rechterlijke uitspraken – tot het opnieuw doordenken van de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten: wie zit op welke stoel en hoe groot mag ieders spreekwoordelijke stoel zijn? De redactie heeft met dit themanummer een bijdrage willen leveren aan het debat over de rechtsstatelijke verhoudingen in Nederland.

Met artikelen van: Joop van den Berg, Winnie Sorgdrager, Henri de Waele, Ingrid Leijten, Reijer Passchier, Joyce Esser, Jonathan Soeharno, Rob van Gestel & Marc Loth vs Geerten Boogaard & Roel Schutgens, Paul Bovend’Eert, Wouter Veraart, nogmaals Geerten Boogaard (op de blauwe pagina’s), annotaties van Reinout Wibier, Kars de Graaf & Bert Marseille, Rolf Ortlep & Marleen van Zanten, Tonny Nijmeijer en Marijn van der Sluis en columns van Ewoud Hondius, Ruth de Bock en Harm Kloosterhuis & Carel Smith.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: oktober 2020

ISSN: 22125205