Ars Aequi oktober 2019


In dit nummer bestudeert Vera Nederpelt in haar studentartikel ‘De juridische consequenties van de Nederlandse Stewardship Code’. Ruben van Dijken brengt voor zijn studentartikel in kaart hoe de Hoge Raad expliciet literatuur gebruikt in zijn uitspraken, een tot op heden nog vrij zeldzame gebeurtenis.

Verder in dit nummer: heerst er een claimcultuur in het onderwijs? Jeroen Dikker zoekt het voor ons uit. Johan Wolswinkel laat zien dat het toetsingskader dat de ABRvS heeft ontwikkeld voor geautomatiseerde besluitvorming door bestuursorganen ook van betekenis kan zijn voor niet-geautomatiseerde besluitvorming en Peter Rodrigues legt uit hoe de strafbaarstelling van mensensmokkel de hulp aan in gevaar verkerende asielzoekers hindert.

Elaine Mak & Kees van den Bos (in die volgorde) zijn de auteurs van een artikel over auteurschap in de rechtswetenschap en Peter van Lochem beschouwt de positie van de Nederlandse wetgevingsjurist bij het implementeren van EU-regelgeving. In de Rode Draad ‘Toegang tot het recht’ schijnt Frank Bentvelzen zijn licht op doorbreking van rechtsmiddelenverboden en schending van de motiveringsplicht. Freek Schols zet de legitieme portie centraal op de Blauwe Pagina’s, en in Voortschrijdend Inzicht blikt Sacha Prechal terug op haar proefschrift over Europese richtlijnen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: oktober 2019

ISSN: 22125205