Ars Aequi oktober 2017


De afgelopen jaren is het ondervragingsrecht, in het bijzonder het recht belastende getuigen te ondervragen, flink in beweging geweest. Bas de Wilde geeft ons in dit nummer een overzicht van de actuele stand van zaken. Ook op het gebied van de mogelijkheid om schade veroorzaakt door inbreuken op het kartelverbod vergoed te krijgen is de laatste jaren veel veranderd. Catalin Rusu neemt de ontwikkelingen met ons door.

Verder kijkt Machteld Vonk kritisch naar het voorstel van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om het maximum aantal juridische ouders met ouderlijk gezag te verhogen van twee naar vier voor kinderen die in een zogeheten ‘intentioneel meeroudergezin’ worden geboren. Is het een goed idee? Daarnaast onderzoekt Marieke de Hoon de verwachtingen, mogelijkheden en de toekomst van het Internationaal Strafhof. En Eddy Bauw pleit ervoor dat ook rechtenfaculteiten hun schouders zetten onder het rechterstekort.

De Rode draad in dit nummer is van de hand van Pieter Kuypers en gewijd aan grote infrastructurele projecten (vooral als die flink in de soep en/of papieren lopen) en de relatie daarvan met het aanbestedingsrecht. De schakelbepalingen die deze maand in de schijnwerpers worden gezet, door Bert van Schaick, zijn artikel 3:78 en 3:79 BW. In zijn amuse schrijft Lucas Roorda over de allerminst amusante 'profits of doom' die onder andere Nederlandse bedrijven maken over de ruggen en soms lijken van mensen in andere landen. En uiteraard is dit nog lang niet alles; lees het zelf in het oktobernummer 2017 van Ars Aequi.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: oktober 2017

ISSN: 2212-5205