Ars Aequi oktober 2013


Sinds het Sturgeon-arrest uit 2009 kunnen niet alleen passagiers van geannuleerde, maar ook van vertraagde vluchten recht hebben op compensatie. Dit tot ongenoegen van luchtvaartmaatschappijen, die proberen onder hun verplichtingen uit te komen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op onduidelijkheden in de toepasselijke Verordening (EG) nr. 261/2004. Dit gebeurde in het recente Folkerts-arrest, dat in de bijdrage van Rob van der Hulle centraal staat.

Daarnaast besteden we aandacht aan twee rechtsfilosofen, Carl Schmitt en Ronald Dworkin. Schmitt stond bekend als nazi-jurist, maar zijn werk krijgt de laatste jaren veel aandacht. Jeroen Kiewiet legt uit waarom. Ronald Dworkin, een van de meest invloedrijke rechtsfilosofen van de laatste decennia, overleed in februari van dit jaar. Cees Maris schrijft over zijn leven en werk, maar ook over de kritiek die er op Dworkins werk was.

Verder komen – naast bijdragen in de vaste rubrieken – in dit nummer aan bod: een prejudiciële procedure in het bestuursrecht (Tom Barkhuysen & Ymre Schuurmans), de invloed van drank en drugs op (de strafrechtelijke aansprakelijkheid van) verdachten (Jos van Mulbregt & Frans Koenraadt) en de numerus fixus voor de opleiding rechtsgeleerdheid (Johan Wolswinkel).

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: oktober 2013

ISSN: 2212-5205