Ars Aequi november 2023


Het novembernummer van Ars Aequi snijdt een grote hoeveelheid zeer uiteenlopende onderwerpen aan: stealthing en rechtsvinding, specialisatie in de rechtspraak, Romeins en Byzantijns recht, de opkomst bij lokale verkiezingen, defensiesamenwerking, kansrekening en scenario’s, informatieverkrijging door de A-G, muziek bij het studeren, voortplantingstechnologie, de veelzijdigheid van rechtenstudenten, de overbodige(?) artikelen 61 Fw en 7 VEU, de faliekante mislukking van de herziening van de benoemingsprocedure van raadsheren, prikkels voor beslistermijnoverschrijdende bestuursorganen, mijlpaalarresten en spermadoktoren, en annotaties bij HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:445 (Red Dragon) en HR 22 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: november 2023

ISSN: 22125205