Ars Aequi november 2022


In het novembernummer van Ars Aequi ontleden Jenja Altunian & Floris Vulto in hun studentartikel de spraakmakende Conservatrix-casus en onderzoeken zij hoe de afwikkelingsinstrumenten van DNB in een faillissement van een levensverzekeraar werken. Lucas Noyon schrijft over informatieverstrekking van gerechten aan journalisten en het spanningsveld dat bestaat tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van betrokkenen in een strafzaak anderzijds. Jurriaan de Haan bespreekt vijf problemen die kunnen ontstaan als de civiele rechter het noodzakelijk vindt een deskundige te benoemen.

Verder bespreken Marten Zwanenburg & Ardan Folwaij aan de hand van voorbeelden uit het conflict in Oekraïne grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht (HOR). Nieuwe wetgeving moet het gebruik van nepreviews aan banden leggen. Maar is die wetgeving echt zo vernieuwend? Leontine Niessen & Serena Zaccà zoeken het uit. Sander Kole beantwoordt de vraag of Nederland niet toe kan met wat minder Natura 2000-gebieden, en Dave van Toor heeft in dit novembernummer kritiek op de definitie die Sven Brinkhoff in het juninummer gaf voor het begrip ‘narcostaat’ en de toepassing ervan.

Marijke Malsch vergelijkt de promotieculturen bij Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, met speciale aandacht voor de omvang van de proefschriften, de begeleiding van promovendi en het promoveren op artikelen. In de Rode Draad ‘Grenzeloze Grondwetten’ gaat Max Vetzo uitgebreid in op het debat rond constitutionele toetsing en wijziging van het toetsingsverbod, en op de Blauwe Pagina’s schrijven Yong Yong Hu & Minke Reijneveld over hun privacyrechtheld Louis Brandeis. Dit en meer vind je in het novembernummer van Ars Aequi.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: november 2022

ISSN: 22125205