Ars Aequi november 2017


Het novembernummer van Ars Aequi is een themanummer over de rol van de jurist in de maatschappij. De integriteit en het verantwoordelijkheidsbesef van de jurist in academie en praktijk wordt in zes bijdragen door verschillende auteurs behandeld. De redactie hoopt met dit nummer niet slechts antwoorden te bieden, maar ook uit te nodigen tot een verder debat.

Jan Vranken schrijft over integriteit en onafhankelijkheid in de rechtswetenschap en Rob van Gestel bespreekt de vraag of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoende georganiseerd is.Rick Lawson behandelt de kwaliteit en kwantiteit van juridische promoties, terwijl Anne Ruth Mackor onderzoekt of rechtswetenschappelijke interpretaties ware beschrijvingen van het positieve recht kunnen zijn? Iris van Domselaar vraagt zich af of het ethisch minimalisme in de corporate advocatuur te verdedigen is, en Thomas Mertens, tot slot, bespreekt in zijn bijdrage een onlangs verschenen biografie over de nazirechter Konrad Morgen.

Naast deze bijdragen zijn in dit nummer ook de vaste rubrieken te vinden. Erik de Kloe schrijft een 'ode' aan art. 35 lid 3 Fw, en in de Rode draad legt Marjan Peeters uit hoe broeikasgasemissierichtlijnen werken. Daarnaast ontbreken ook de annotaties, wetgevingsrubriek en de boekaankondigingen deze maand niet. Veel leesplezier gewenst!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: november 2017

ISSN: 2212-5205