Ars Aequi mei 2022


Transparantie is cruciaal in het vreemdelingenrecht, maar daar blinkt het niet in uit. Verre van zelfs. In het meinummer 2022 van Ars Aequi geven Viola Bex-Reimert, Bert Marseille & Marc Wever aan wat er mis is en hoe het beter kan. Ook de huidige invulling van de begrippen ‘geautomatiseerde werken’ en ‘gegevensdragers’ in wetgeving en jurisprudentie is voor verbetering vatbaar. Daarom zoekt Jan-Willem van den Hurk in dit nummer naar begrippen die wel altijd goed bruikbaar zijn.

Om de vraag ‘mag het bestuur ook wat de rechter mag?’ te kunnen beantwoorden, zet Wim Borst de visie van Max Weber op bureaucratie tegenover de visie van Paul Scholten op rechtspraak. Deze confrontatie leidt tot verrassende inzichten! En Ashley Terlouw bespreekt de zaak tegen de Koninklijke Marechaussee over ‘etnisch profileren’. Zij legt uit dat en waarom de redenering dat huidskleur een aanwijzing is voor onrechtmatig verblijf onjuist is.

Voor de Rode Draad ‘Grenzeloze Grondwetten’ vergeleken Jurgen Goossens & Martijn Kuijvenhoven de drie kernbeginselen democratie, rechtsstaat en grondrechten in de voorgestelde inleidende bepaling voor de Nederlandse Grondwet met de preambules en het corpus van de 192 andere, geldende nationale grondwetten. Redacteuren Ellen Maathuis & Lara Ohnesorge schrijven op de Blauwe Pagina’s over Rechtsheld(inn)en over Polly Higgins, advocaat van de aarde. Zij durfde buiten gebaande paden te treden, zowel op intellectueel als op persoonlijk vlak. Dat en nog veel meer staat in het meinummer van Ars Aequi.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: mei 2022

ISSN: 22125205