Ars Aequi mei 2017


Onlangs werd de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. In dit nummer legt Nicola Jägers uit wat ecocide is en onderzoekt ze of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.

Het programma Kwaliteit en Innovatie moet leiden tot vereenvoudiging van de civiele procedure. Henriëtte van Dam-Lely vraagt zich in deze bijdrage af of dat ook het resultaat is van de veranderingen. Over bestuursrechtelijke procedures, en dan in het bijzonder over de rol die onrechtmatig verkregen bewijs daarin speelt, schrijft Ymre Schuurmans. Verder pleiten Dirk Visser en Hanneke Spath (gesteund door 48 andere hoogleraren) voor de komst van Boek 9 BW, en Hans Gribnau belicht de ingewikkelde relatie tussen belastingen en vrijheden.

Op de blauwe pagina's deze keer eigenlijk geen schakelbepaling, maar een uitschakelbepaling, aldus José Blanco Fernández: artikel 2:2 BW. De Rode draad van deze maand is van de hand van Arjan Bregman en Jacco Karens en gaat over NIMBY-projecten: projecten die het algemeen belang dienen, maar die niemand in zijn achtertuin wil hebben. Uiteraard is dat nog lang niet alles; scroll naar beneden voor de links naar alle artikelen.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: mei 2017

ISSN: 2212-5205