Ars Aequi maart 2022


In dit maartnummer onderzoekt Marianne Lochs uitlokking door burgers (denk bijvoorbeeld aan pedojagers) en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal in de strafrechtspraak. Elaine Mak doet een aanzet tot een beter begrip en een waardering van symboliek in de rechtspraak. De term ‘symboolrechtspraak’ komt soms voorbij in verband met (mediagenieke) rechtszaken, maar is verder nog onderbelicht.

Verder is er in dit nummer veel aandacht voor ‘cyber’. Redacteuren Rowin Jansen & Bram Groothoff interviewden raadsheren Christiaan Baardman & Jan-Willem van den Hurk van de Cyberkamer van het hof Den Haag, over uitdagingen en dilemma’s waarmee rechters worden geconfronteerd in cyberzaken en de activiteiten van het Haagse hof in dit nieuwe vakgebied. Pieter Wolters bespreekt uitvoerig het EC-voorstel voor de Digital Services Act, dat volgens hem een vlucht naar voren neemt, maar op sommige punten beter een stapje terug had kunnen doen. En Nynke Brouwer vertelt over haar proefschriftonderzoek naar cyberverzekeringen.

Speciaal voor het onderwijs schreven Pieter ten Broecke & Luuk Admiraal een overzicht van de gevolgen die het huurrecht verbindt aan het overlijden van de huurder of de verhuurder. De Rode Draad wordt in dit nummer voortgezet met een bijdrage van Nick Efthymiou over de relevantie die de Nederlandse Grondwet heeft gehad voor de inrichting van de Nederlands-Indische overheidsorganisatie. Vanessa Mak schrijft op de Blauwe Pagina’s over rechtsheldin Mindy Chen-Wishart, hoogleraar contractenrecht en decaan van de rechtenfaculteit van de University of Oxford, en bij uitstek een voorbeeld van een hedendaagse privatist.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: maart 2022

ISSN: 22125205