Ars Aequi maart 2019


Dit extra gepeperde maartnummer staat vol met opinies, over zeer uiteenlopende onderwerpen, maar met extra veel aandacht voor de vorming van de jurist. Zo is Bald de Vries voorstander van ‘blended learning’, waarbij naast ‘klassieke’ colleges ook digitale hulpmiddelen worden ingezet om studenten kennis bij te brengen. Roel Schutgens legt uit waarom hij minder gecharmeerd is van de inzet van nieuwe technieken in het onderwijs. En de samenwerking van rechtenopleidingen met de advocatuur, is dat een goed idee? Volgens Adriaan Dorresteijn kunnnen wetenschap en praktijk elkaar wel degelijk voordelen opleveren. Voor degenen die – al dan niet direct – na hun opleiding nog dieper de wetenschap in willen duiken, is promoveren wellicht een optie. Maar er schort nog wel eens wat aan de kwaliteit van de proefschriften en de begeleiding van met name buitenpromovendi, aldus een zeer kritische Rob van Gestel. Recente affaires suggereren dat financiële prikkels een negatieve invloed hebbeb; er wordt zelfs gesproken over promotiefabrieken.

De wijze waarop benoemingen in hoge colleges van staat plaatsvinden, zoals de benoeming van de vicepresident van de Raad van State, is voor verbetering vatbaar. Hoe, dat legt Paul Bovend’Eert uit. In het strafrecht is kritiek te horen op de strafbeschikkingen van het OM. Rinus Otte is het niet eens met deze kritiek en schetst een ander beeld. In het arbeidsrecht leidden zwaarwegende factoren als de lengte van een dienstverband nog wel eens tot merkwaardige uitkomsten in wat we nu #metoo-zaken noemen. Iemand die 40 jaar in dienst is zou niet op staande voet ontslagen kunnen worden na zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, terwijl een ‘nieuweling’ meteen zijn baan kwijt is. Dat moet anders, volgens Maartje Govaert en Iza van Erkel. Otto Spijkers, tot slot, bekijkt de Urgenda-zaak vanuit het perspectief van strategisch procederen voor mensenrechten. een belangrijke vraag daarbij is of de Nederlandse bevolking eigenlijk wel achter Urgenda staat.

In de Rode Draad ‘Toegang tot het recht’ bespreekt Mies Westerveld de staat van de sociale advocatuur. Hebben we vooruitgang geboekt sinds bijna 50 jaar geleden het roemruchte Zwarte Nummer van Ars Aequi verscheen? Op de Blauwe Pagina’s over ‘Caribisch recht’ spreekt Harold Koster de hoop uit dat de Nederlandse wetgever de Protected Cell Company, die op Curaçao een behoefte vervult, ook aan deze kant van de oceaan mogelijk gemaakt wordt. Verder vind je in dit nummer het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2017-2018, een stapel annotaties, mooie columns van Ewoud Hondius en Martijn Polak en zélfs Yoda uit Star Wars en the Borg uit Star Trek komen voorbij. Buitenaards.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: Maart 2019

ISSN: 22125205

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen