Ars Aequi maart 2012


Illegale hennepteelt is een belangrijk aandachtspunt van het huidige kabinet. Met het voorgestelde nieuwe artikel 11a Opiumwet, dat onder andere het voorbereiden of vergemakkelijken van professionele hennepteelt strafbaar stelt, hoopt het kabinet een belangrijk nieuw strafrechtelijk wapen in de strijd tegen hennepteelt te verkrijgen. Matthias Borgers en Eline van Poecke onderzoeken of het wetsvoorstel een oplossing biedt voor het door het kabinet geschetste probleem.
Een ander punt dat hoog op de agenda van het kabinet staat, is het boerka-verbod. Florian H. Karim Theissen en Hans-Martien ten Napel stellen dat afschaffing of beperking van de godsdienstvrijheid de bijl zet in het fundament van de open samenleving in Nederland en beargumenteren dit aan de hand van een viertal casusposities, waaronder het boerka-verbod.
Verder legt Marcel Peeters in dit nummer uit dat short selling ten onrechte een slechte naam heeft en plaatst Ido Weijers kritische kanttekeningen bij de voorstellen van staatssecretaris Teeven tot verdere uitwerking van een strafrecht voor adolescenten. Tot slot schrijft Raymond Schössels over de juridische annotatie en haar wetenschappelijke status.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: maart 2012

ISSN: 2212-5205