Ars Aequi juni 2022


In het zeer gevarieerde juninummer van Ars Aequi verkennen Bram Groothoff, Sven Bakker & Nadia Bosma wat de strafrechtelijke mogelijkheden en grenzen zijn bij de aanpak en sanctionering van gedragingen die zijn verricht in het kader van drillrap en de drillrapcultuur. Verder in dit nummer: er zijn zorgen over hoe technologie de trias politica onder druk zet. Cees Zweistra & Lonneke Poort laten zien dat een succesvolle handhaving van de trias politica een nauwe samenwerking vergt technologie, politiek, ethiek en recht. In EU-lidstaten zoals Polen en Hongarije staat de rechtsstaat om andere redenen onder druk. Jasper Krommendijk & Najib Zamani bespreken de effectiviteit van drie instrumenten die de Europese Commissie heeft om de teloorgang van de rechtsstaat tegen te houden

Sven Brinkhoff concludeert in dit nummer, met gebruikmaking van een nieuwe definitie van het begrip ‘narcostaat’, dat Nederland als Narcostaat 2.0 kan worden aangemerkt. Bestuurlijke verplaatsing van demonstranten die geen gehoor te geven aan de opdracht van de burgemeester om de betoging te beëindigen en uiteen te gaan op basis van een noodbevel, is niet in overeenstemming met art. 15 Gw, aldus Jan Brouwer & Berend Roorda in het juninummer. En op 13 januari 2022 schorste het US Supreme Court de vaccinatieplicht voor werknemers van grote bedrijven die de regering van Joe Biden had ingevoerd. Rob van der Hulle legt uit wat er mis is met de motivering van deze uitspraak.

Op 14 april 2022 overleed Alex Brenninkmeijer op zeventigjarige leeftijd. In het juninummer van Ars Aequi blikt Bert Marseille terug op leven en werk van Brenninkmeijer en bespreekt hij vier publicaties van Brenninkmeijer die veel indruk op hem hebben gemaakt. Verder betoogt Marnix Snel dat een bachelorscriptie een zinvolle en passende afsluiting van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is, maar wel met een kanttekening. Voor medisch onderzoek probeert regelgeving een balans tussen de bescherming van het individu en de wetenschappelijke vooruitgang te bereiken. Adam Cohen schrijft over deze balans tussen wat in de filosofie plichtethiek en utilisme heet. Welke regels moet een Grondwet bevatten? En welke regels kan de wetgever in lagere wetgeving vastleggen? Hansko Broeksteeg gaat in de juni-aflevering van de Rode Draad ‘Grenzeloze Grondwetten’ in op deze vragen aan de hand van Hoofdstuk 7 van de Grondwet. Op de Blauwe Pagina’s over rechtsheld(inn)en schrijft Rens Pieterse over Dieter Brüll, die onder andere hoogleraar Belastingrecht was, en een bevlogen strijder voor recht en waarheid, die tientallen jaren heeft gestreden tegen macht en aanspraak op macht van welke aard ook. Dit en meer is te vinden in het juninummer van Ars Aequi!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juni 2022

ISSN: 22125205