Ars Aequi juni 2017


In dit nummer bespreekt Ton Hartlief het lastige leerstuk voordeelstoerekening, de afbakening ervan ten opzichte van schadebegroting en de stand van zaken sinds het arrest TenneT/ABB. Verder pleit Bas de Wilde voor een ruimere interpretatie van de grondslagleer; het Duitse strafrecht biedt hiervoor inspiratie. Johan Wolswinkel trekt parallellen tussen het parallellenpostulaat van Euclides en het transparantie’beginsel’ in het bestuursrecht. Ook geschikt voor juristen die het niet zo hebben op meetkunde. Bestuursrechtliefhebbers kunnen verder ook hun hart ophalen aan de proefschriftbijdrage van Lukas van den Berge, met de klinkende titel ‘Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht’.

In de amuse vraagt Corjo Jansen verdiende aandacht voor helden die hebben geleden of zelfs zijn gestorven in de strijd tegen onrecht. In deze bijdrage staat Felix von Papen centraal; hij werd in de Tweede Wereldoorlog gevangen gezet door de nazi’s en is uiteindelijk door hen vermoord. Zoals bekend roofden de nazi’s tijdens de oorlog ook enorme hoeveelheden kunst. De oorspronkelijke eigenaren en hun nabestaanden kunnen zich tot de Restitutiecommissie wenden met een verzoek tot teruggave. Hoe en of dit werkt legt René Klomp uit. Eveneens over kunst, of eigenlijk graffiti, gaat de bijdrage van Matthias Haentjens, Hans Jan van Kralingen en Hans Nieuwenhuis. In hun artikel schrijven zij over de tekeningen over het studentenleven die rechtenstudent Victor Stuers anderhalve eeuw geleden op de muren van het Leidse academigebouw aanbracht. Bijzonder detail: dit is – naar eigen zeggen – het eerste artikel dat Hans Nieuwenhuis schreef met anderen, en helaas is het ook het laatste gebleken.

De schakelbepaling van de maand is artikel 5 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, beschreven door Mentko Nap. In de Rode draad ‘Te land, ter zee en in de lucht’ doet Frits Brandsma verslag van de reis van de lex Rhodia, die zijn tocht begon op Rhodos, zeilde naar Rome, Bologna aandeed, belandde aan de Friese Zuiderzeekust, wist Oostenrijk te bereiken en vaart nog steeds op rivieren en zeeën. En daarnaast zijn er annotaties van HArriët Schelhaas, Alex Geert Castermans, Steef Bartman & Camiel Hanegraaf, Jeroen ten Voorde, Dirk Visser en Piet Jan Slot, en natuurlijk de columns van Ewoud Hondius en Harm Kloosterhuis.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: juni 2017

ISSN: 2212-5205