Ars Aequi juni 2016


Wat is recht? Bij een poging tot het beantwoorden van deze vraag wordt vrijwel altijd voorbijgegaan aan wat het woordje "is" eigenlijk betekent. Thomas de Jong stelt deze vraag en de relevantie ervan voor juristen centraal in zijn artikel 'De zijnsgesteldheid van het recht'.

Schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt, aldus de Hoge Raad. In dit nummer bestrijdt Rob Meijer die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

En verder: Nico van Eijk schrijft over de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Jacques Sluysmans schrijft over de bijzondere bepaling van deze maand, het recht op eendenkooi en Rikki Holtmaat betoogt in de Rode draad 'Recht en seksualiteit' dat we Ander Recht nodig hebben. Daarnaast schrijven Juul Gooren en Lize Glas over hun proefschriften, belichten Aletta Blomberg en Willemien den Ouden subsidiëring van het publiek debat en ontbreken uiteraard ook de columns en annotaties niet.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: Juni 2016

ISSN: 22125205

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen