Ars Aequi juni 2014


Een gemuteerd – nu door de lucht overdraagbaar – vogelgriepvirus kan bijdragen aan het voorkomen van een pandemie, maar als het in verkeerde handen valt vormt het een angstaanjagend bioterreurwapen. Viroloog Fouchier wilde zijn bevindingen publiceren, maar stuitte op stevige weerstand. Han Somsen analyseert de zaak.

Verder in dit nummer aandacht voor de afscheiding van de Krim, de strijdigheid van de Aanbestedingswet 2012 met het hogere recht, de knelpunten van de nieuwe Jeugdwet, de veranderde relatie tussen de overzeese gebieden en de EU en het werk van de Stichting Rechters voor Rechters. Ook is er een interview met OM-topman Herman Bolhaar, en een verslag van het Landelijk Juridisch Jaarcongres.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: juni 2014

ISSN: 2212-5205