Ars Aequi juli-augustus 2017

Bijzonder nummer 'Autonomie'


Bijzonder nummer 'Autonomie'

Het Bijzonder Nummer 2017 van Ars Aequi is gewijd aan het thema 'Autonomie'. Autonomie vervult een dubbelfunctie in het recht, enerzijds als normatief ideaalbeeld, anderzijds als praktische fictie. Maar wat is nu eigenlijk de status van de notie van autonomie in het (positieve) recht? Is het recht getailleerd naar één mensbeeld, of worden in diverse rechtsgebieden andere vigerende mensbeelden vooropgesteld? Is autonomie eigenlijk wel een bruikbaar kompas voor het recht, of is het veeleer een concept dat instrumentalistisch wordt ingezet?

In dit nummer wordt door acht auteurs gezocht naar het antwoord op deze vragen. De bijdragen zijn van de hand van Pauline Westerman ('nudging'), Vanessa Mak (consumentenrecht), Iris Houben (contractenrecht), Titiaan Keijzer (ondernemingsrecht), Frans Pennings (socialezekerheidsrecht), Leo Damen (bestuursrecht), Ferry de Jong (strafrecht) en Lukas van den Berge (aggregerende bijdrage).

Redactiecommissie
Pjotr Broere
Charlotte de Kluiver
Lisa Münchow
Lucas Noyon
Olivier Oost

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: juli 2017

Bijzonder nummer Autonomie