Ars Aequi juli-augustus 2016

Bijzonder nummer 'Tuchtrecht'


Tuchtrecht is opnieuw in beweging. Bevoegdheden van tuchtrechtelijke colleges worden uitgebreid, het sanctiearsenaal verstevigd, kernwaarden en gedragsregels opgesteld. Deze opleving van dit bijzondere rechtsgebied heeft de redactie van Ars Aequi doen besluiten een Bijzonder nummer te wijden aan het tuchtrecht.

In het eerste, algemene, deel van het nummer legt Jonathan Soeharno uit wat het doel en de aard van het tuchtrecht is, Henriëtte van Dam-Lely buigt zich over de interactie tussen tuchtrecht en civiel recht en Pınar Ölçer onderzoekt  de verhouding tussen tuchtrechtspraak en het eerlijkprocesrecht onder artikel 6 EVRM.

In het tweede deel komen diverse voorbeelden van tuchtrecht aan bod: tuchtrecht voor juridische beroepsbeoefenaars (Leny de Groot-van Leeuwen), voor bankiers (Valentina Caria), sporttuchtrecht (Rosmarijn van Kleef) en  katholiek tuchtrecht (Ton Meijers). Hans den Tonkelaar sluit het nummer af met een aggregerende bijdrage.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: juli 2016

ISSN: 2212-5205

Bijzonder nummer Tuchtrecht