Ars Aequi juli-augustus 2015

Bijzonder nummer 'Recht & taal'


Het onderwerp van het Bijzonder Nummer 2015 van Ars Aequi is ‘Recht & taal’. Tal van interessante vragen komen in zicht wanneer men denkt aan (de vervlechting van) recht en taal. De redactie van Ars Aequi wil met dit Bijzonder Nummer graag ingaan op deze vervlechting. Het abstracte begrip ‘taal’ wordt in dit nummer geconcretiseerd in een achttal bijdragen. Het Bijzonder Nummer kent een theoretisch georiënteerd deel, een deel waarin de juridische praktijk de invalshoek vormt en een deel waarin afzonderlijke rechtsgebieden aan de orde komen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: juli 2015

ISSN: 2212-5205

Bijzonder nummer Recht & taal