Ars Aequi januari 2022


In deze eerste aflevering van Ars Aequi in 2022 besteden we veel aandacht aan zaken die beter kunnen in en rond de rechtswetenschap. Er is een drieluik naar aanleiding van het ‘dubbele-pettencongres’ dat op 24 september 2021 in Leiden plaatsvond. Naast een uitgebreid congresverslag van onze redacteuren Joas Bakker & Youri Cremers, hebben congressprekers Rob van Gestel en Maarten de Wilde ieder hun gedachten op papier gezet over onder andere integriteit en onafhankelijkheid in de rechtswetenschap. Naast de drieluik is er een artikel van Jacobine van den Brink & Rolf Ortlep. De huidige waardering van rechtswetenschappelijk onderzoek op de hoofdgebieden van het Nederlandse recht en de financiering van (rechts)wetenschappelijk onderzoek werken in de hand dat misstanden, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire, in de rechtswetenschap niet (direct) de aandacht krijgen die zij verdienen, zo menen zijn. Tijd om daarin verandering te brengen. Tot slot is er in het redactioneel van Joas Bakker & Rowin Jansen aandacht voor diversiteit van standpunten in het juridisch debat. Wrijving leidt tot glans, ook hier.

In zijn studentartikel ‘Controle over het controlevereiste’ schrijft Jellis Jansen over de inhoud van het controlevereiste uit de Collateral Richtlijn. Er staat een wetswijziging op stapel, die de Wet financiering politieke partijen op verschillende punten aanscherpt. Het wetsvoorstel laat echter helaas een aantal kansen liggen, aldus Leon Trapman in dit nummer. Ook in het door de wetgever verwaarloosde naamrecht is ruimte voor verbetering. Gerard René de Groot & Ruben Ritsema geven de belangrijkste pijnpunten aan.

Lisa-Marie Komp vertelt in dit nummer over haar promotieonderzoek over de juridische verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten voor grensdoden op zee. Een nieuw jaar betekent een nieuwe Rode Draad, en die gaat dit jaar over ‘Grenzeloze Grondwetten’. Gohar Karapetian opent de reeks met een bijdrage over de historie van het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer. En in 2022 staan op de Blauwe Pagina’s ‘Rechtsheld(inn)en’. In de eerste aflevering schrijft Marjoleine Zieck over haar rechtsheld, professor James C. Hathaway, autoriteit op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht. En tot slot legt Jacques Claessen uit dat het strafrecht nog het nodige kan leren van puppytraining. Uiteraard is dat nog niet alles, maar dat mag je zelf ontdekken.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: januari 2022

ISSN: 22125205