Ars Aequi januari 2017


In dit eerste nummer van 2017 overschrijdt Ars Aequi de grenzen van tijd en ruimte. Allereerst reizen wij terug in de tijd, naar het Byzantium van ruim 1500 jaar geleden, alwaar keizer Anastasius een wet uitvaardigde om te voorkomen dat derden dubieuze vorderingen opkochten. Justinianus scherpte de wet verder aan. Het investeren in rechtszaken is nu nog steeds een actueel thema. De Nederlandse wetgever doet er volgens Daphne Penna verstandig aan het voorbeeld van de Byzantijnse keizers te volgen.

Titiaan Keijzer & Marnix van Ginneken werpen een blik over de landsgrenzen. Het Duitse Mitbestimmungsrecht (medezeggenschapsrecht) staat onder druk nu prejudiciële vragen zijn gesteld aan het HvJ EU wegens mogelijke strijdigheid van het Mitbestimmungsrecht met artikel 18 en/of 45 VWEU. Over de grenzen aan de openheid van de overheid schrijft Aline Klingenberg. Zij verbaast zich erover dat het zo lang duurt voordat de Nederlandse overheid de wet aanpast aan de digitalisering van de maatschappij. De Wet open overheid zou een goede stap vooruit kunnen zijn.

Uiteraard starten we deze maand met een nieuwe Rode draad, getiteld "Te land, ter zee en in de lucht". In de eerste bijdrage neemt Pablo Mendes de Leon ons mee naar de wereld van het ruimtetoerisme. De Blauwe pagina's vormen dit jaar een 'Ode aan de schakelbepalingen'. Over deze scharnieren van het recht schrijven deze maand onze redacteuren Charlotte de Kluiver en Olivier Oost. In de reeks 'De waarde van de annotatie' is er deze maand een bijdrage van Jeroen Chorus over noten en feitenrechters. Tot slot: in 2017 zal Harm Kloosterhuis iedere maand een column schrijven over 'Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie'.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: januari 2017

ISSN: 2212-5205