Ars Aequi januari 2016


De snel veranderende technologiemarkt zadelt het mededingingsrecht op met een dilemma: moet worden ingegrepen op een markt waar één speler dominant is, of is het beter om de ondernemingen elkaar te laten beconcurreren, waardoor de dominantie (mogelijk) vanzelf weer verdwijnt? Anna Gerbrandy en Roos Elemans zetten de problemen en theorieën uiteen.

Verder wordt in dit nummer de Urgenda-zaak (en de constitutionele plaats van de rechter) van twee kanten belicht, door Geerten Boogaard en door Alex Geert Castermans, en Aernout Nieuwenhuis bepleit afschaffing van het delict 'majesteitsschennis'. 

Het is januari, en dus starten er twee nieuwe rubrieken. De Rode draad 'Recht en seksualiteit' wordt geopend door Simone van der Hof met een bijdrage over wraakporno, en op de Blauwe pagina's wordt dit jaar aandacht besteed aan 'Bijzondere bepalingen' uit binnen- en buitenland. En naast Ewoud Hondius zal Marjoleine Zieck dit jaar iedere maand een column schrijven voor Ars Aequi.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: januari 2016

ISSN: 2212-5205