Ars Aequi januari 2012


Het uitgangspunt dat strafrecht een ultimum remedium is, raakt in de 21e eeuw steeds verder in de verdrukking. Jan Crijns onderzoekt in dit nummer of er in de tijd van toenemende invloed van de Europese Unie, de opkomst van de veiligheidscultuur en van het punitief bestuursrecht nog wel plaats is voor de ultimum remedium-gedachte

Verder pleiten Anka Ernes en Ton Lamers voor een moderne invulling van de begrippen overeenkomst, partij en derde in het civiele recht en vertelt Sacha Prechal, rechter in het Europese Hof van Justitie namens Nederland, over haar werk, Europeanisering, het EHRM en de legitimiteit van het Hof.

Natuurlijk betekent een nieuw jaar ook twee nieuwe rubrieken. De eerste is een nieuwe Rode draad, getiteld ‘20 jaar Nieuw BW’. In 1992 werd het Nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Door het jaar heen worden bijdragen geplaatst waarin de ontwikkelingen op de verschillende deelterreinen worden besproken. De serie wordt geopend door Arthur Hartkamp; hij gaat in op het algemene deel van het vermogensrecht.

‘Onderbelicht’ is de naam van de andere nieuwe rubriek. In korte bijdragen stipt een auteur een onderwerp aan waar volgens hem of haar meer onderzoek of onderwijs aan gewijd zou moeten worden. Dat levert ongetwijfeld ook mooie ideeën op voor scripties. In de openingsbijdrage besteden Jan Hendriks en Anne-Marie Slotboom aandacht aan delinquente vrouwen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: januari 2012

ISSN: 2212-5205