Ars Aequi februari 2018


In het civiele recht oordeelt een rechter vaak over het toedelen van verantwoordelijkheid en het verdelen van schade. Maar hoe denken burgers hier eigenlijk over? Willem van Boom, Helen Pluut en Jean-Pierre van der Rest voerden een opinieonderzoek uit en leggen de resultaten aan ons voor.

Als oud-ministers na hun aftreden gaan werken in de particuliere sector op hun voormalige beleidsterrein, wekt dat de schijn van belangenverstrengeling. Het 'lobbyverbod' uit 2017 moet dit voorkomen. Paul Bovend'Eert vraagt zich af of dit verbod wel ver genoeg gaat. Rob van Gestel kijkt met een kritische blik naar de onderzoeksevaluatie van het rechtswetenschappelijk onderzoek die in 2016 in Nederland is uitgevoerd. 

Verder brengt Rob van der Hulle ons op de hoogte van de huidige discussie in de VS over de grondwettigheid van de doodstraf en pleit André Verburg voor begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken. In de Rode draad legt Janneke Gerards uit dat rechtseenheid geen doel op zich is voor het EHRM, maar dat het dat toch tot op zekere hoogte weet te bereiken. Lukas van den Berge gaat in de rubriek 'Rechtvaardigheid' aan de hand van Aeschylus' Oresteia in op het tekort van de zuivere rede. 

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: februari 2018

ISSN: 2212-5205