Ars Aequi december 2014


In dit laatste nummer van 2014 onderzoekt Boudewijn Smit in zijn studentartikel ‘De mislukte redding van een vallende ster’ met behulp van een fictieve casus de spanning die bij een faillissement ontstaat tussen een zekerheidshouder en de fiscus. Het Belastingplan 2013 en het programma Herijking Faillissementsrecht leiden niet tot verbetering van de onderlinge verhouding.

Verder in dit nummer veel aandacht voor omgevingsrecht: Tonny Nijmeijer schetst de hoofdlijnen en belangrijkste doelstellingen van het ambitieuze wetsvoorstel Omgevingswet en Rico Ligtvoet legt aan de hand van rechtspraak rondom de voorgenomen verbreding van de A2 uit op welke wijze natuurgebieden worden beschermd tegen (bijvoorbeeld) een uitdijend wegennet.

Over het bestaansrecht van de Eerste Kamer schrijft Hansko Broeksteeg en Miek Laemers gaat in op de vraag of het wenselijk is om studenten met een niet-juridische bachelor toe te laten tot juridische masters. Tot slot verschijnt deze maand de laatste bijdrage in de Rode draad ‘Voedsel & recht’ en de reeks ‘Bijzondere juridische ervaringen’ wordt afgesloten met een interview met Jos Silvis.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: december 2014

ISSN: 2212-5205