Ars Aequi december 2013


Payrolling is een constructie waarbij – simpel gezegd – een bedrijf een werknemer voor langere tijd inleent bij een payrollbedrijf. Deze constructie kan toegevoegde waarde hebben, maar leent zich ook voor dubieuze praktijken. Leonard Verburg bespreekt dit relatief nieuwe businessmodel uitvoerig in dit nummer.

Wytze van der Woude schrijft over het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën, dat niet alleen de nationale overheid, maar juist ook provincies en gemeenten raakt. Verder vertelt Hendrik Gommer wat juristen van apen kunnen leren, Pieter Wolters onderzoekt de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden en in de amuse wordt het ook voor juristen belangrijke anchoring effect uitgelegd.

Tot slot: deze maand komt er een einde aan twee series. De reeks ‘Bijzondere boeken’ wordt afgesloten door Ernst Hirsch Ballin en de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ ronden we af met twee bijdragen, één van Jan Lokin over mandata principis en één van René Brouwer over mensenrechten bij Cicero.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: december 2013

ISSN: 2212-5205