Ars Aequi april 2024


Studenten Daniëlle Dirksen, Ronny de Graaf, Noah Koch & Jessie Stam onderzoeken in het aprilnummer van Ars Aequi of het voorstel van politieke partijen BBB, FvD en JA21 om een ‘three strikes and you’re out’-principe in het Nederlandse strafrecht te introduceren past in ons straf- en sanctierechtelijke systeem. Jacqueline Bonnes & Olaf Divendal pleiten voor betere regulering in datzelfde systeem om cybercriminaliteit effectief aan te kunnen pakken.

Verder plaatst Louis Visscher rechtseconomische kanttekeningen bij het WRR-rapport Goede Zaken en bespreekt Tamara Butter de waarde van empirisch onderzoek naar de advocatuurlijke beroepsethiek voor de discussie over de Nederlandse zakelijke advocatuur. Merel Cornax beschouwt vanuit organisatiepsychologisch perspectief de spijtige keuze van de Eerste Kamer om de Wet werken waar je wilt weg te stemmen, en Sander Kole vertelt ons de saga rond Schiphol, natuurvergunningen en handhaving. Rens Koenraad & Rob van Gestel leggen uit waarom het belangrijk is dat universiteiten zich weer gaan richten op wetenschappelijk onderzoek en hbo’s op het doorgeven van gedegen praktijkkennis.

De dissenting opinion van deze maand is van Henri de Waele en gaat – heel circulair – over dissenting opinions in het Hof van Justitie. Op de Blauwe Pagina’s ‘Verdraaid recht’ voorziet Joost Nan de ondergang van het verlofstelsel in strafzaken. Nicole Hagemans & Mirjam Nieuwendijk belichten in hun wetgevingsbijdrage de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging, er zijn annotaties van Willem van Boom en André Nuytinck, een amuse van Joseph Fleuren over de wrok van een godin en een redactioneel over de wildgroei aan adviesorganen. Columns van Lucienne van der Geld (over dateleed) en Hugo Botter (over emoticons) zijn de kersen op de taart.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: april 2024

ISSN: 22125205