Ars Aequi april 2023


Online overlijden kost meer moeite dan offline overlijden, en dan is er ook nog het digitale leven na de dood. Lucienne van der Geld legt in het aprilnummer van Ars Aequi uit wat er allemaal mis kan gaan, maar ook hoe de digitale dood beter geregeld kan worden. Verder beschrijft Jurriaan de Haan de rechtsvorming die sinds de Hoge Raad-uitspraak Van Dun c.s./Staat heeft plaatsgevonden op het gebied van de rechterswisseling in de civiele procedure. Ook bespreekt hij de door de Rechtspraak in dezelfde periode opgestelde Code Zaakstoedeling.

Anne van Uden & Claire van den Eeden gaan in dit nummer op het wettelijk kader van de hackbevoegdheid van de politie en de uitvoering en knelpunten die zich voordoen in de opsporingspraktijk, terwijl Oskar Gstrein uitlegt welke problemen kunnen ontstaan omdat universiteiten steeds meer afhankelijk worden van ‘the cloud’. Onder andere de data-autonomie van de universiteiten, studenten, personeel en het onderzoek dat zij doen loopt gevaar.

Wanneer de overheid onjuiste informatie verstrekt heeft, kan dat via het bestuursrecht of het privaatrecht aan de orde worden gesteld, maar harmonie daarin ontbreekt. Nikky van Triet doet in de Rode Draad ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen voorstellen tot verbetering. Bepalingen die het één noch het ander doen kunnen worden gemist, daar is iedereen het vast over eens. En een bepaling die volgens Joost Sillen op de Blauwe Paginas ‘Liever kwijt dan rijk’ daaraan zonder meer voldoet is artikel 113 lid 1 Grondwet.

Tot slot: studenten die hun masterscriptie willen omvormen tot een studentartikel voor Ars Aequi, raden wij van harte aan het artikel van redacteuren Bram Groothoff, Kimia Heidary en Maartje Kouwenberg in het aprilnummer te lezen. Zij geven advies en handige tips voor het schrijven van een goed studentartikel dat is gebaseerd op een scriptie.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: april 2023

ISSN: 22125205