Ars Aequi april 2021


Het EHRM is zich de laatste jaren steeds meer gaan richten op de beoordeling van de kwaliteit van wetgeving. Het gaat daarbij om het voorkomen van arbitraire machtsinzet, aldus Bart van der Sloot in het aprilnummer van Ars Aequi. Verder is studente Kirsten van Leusden kritisch in haar annotatie bij een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 24 juli 2019, over vereenzelviging. Betty de Hart stelt in dit nummer het beeld bij dat Nederlandse juristen vaak hebben dat ‘ras’ er in de rechtsgeschiedenis nooit toe deed, en oud-topambtenaar Roel Bekker schrijft in over de Aanwijzingen van de minister-president, waarin de regels voor de vrije meningsuiting van ambtenaren en hun contacten met journalisten en Kamerleden zijn vastgelegd.

Daarnaast is er in het aprilnummer veel aandacht voor dieren: In Duitsland moeten honden dagelijks minimaal twee keer per dag voor samen minimaal een uur worden uitgelaten. Léon Ripmeester & Jan Staman bekijken onder andere of die plicht ook iets voor Nederland is. Aart Hendriks vindt dat er nog flink wat te verbeteren valt op het gebied van dierenrechten, zeker tijdens de coronacrisis.

Heather Kurzbauer bespreekt de indrukwekkende Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, die op 18 september 2020 overleed. Ruben de Graaff vertelt over zijn proefschrift over samenloop in het Europees privaatrecht. Ook de vaste rubrieken ontbreken niet: op de Blauwe Pagina’s over Spraakmakende Zaken legt Sander Jansen uit hoe een Tilburgse coffeeshop helpt de inherente afwijkingsbevoegdheid en -plicht inzichtelijk te maken. Marije Eding & Willemijn Krugers Dagneaux bespreken in de Rode Draad de criteria voor het instellen van bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand. Ook de wetgevingsbijdrage van Sven Zoeteman gaat over beschermingsbewind, specifiek over het nieuwe wettelijk adviesrecht voor gemeenten in de gerechtelijke procedure rondom beschermingsbewind bij problematische schulden. Daarnaast zijn er annotaties over beslag op de zorgbonus, Shell Nigeria en de Verklaring omtrent het gedrag. Dit alles en nog meer is te vinden in het aprilnummer van Ars Aequi.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: april 2021

ISSN: 22125205

April 2021