Ars Aequi april 2018


In dit nummer leidt René Brouwer ons door de ontstaansgeschiedenis van de term ‘persoon’ in het westerse recht, vanaf een Etruskische grafkamer, via de Grieken en Romeinen en zo het westerse recht in.

Verder onderzoekt Hansko Broeksteeg de juridische positie van zelfstandige bestuursorganen aan de hand van de Zorginstituut-casus. Jo Dorscheidt schrijft over het vaststellen van de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten vanaf 12 jaar; hoe kan die wilsbekwaamheid worden vastgesteld? En Mark Heemskerk bespreekt of het pensioenontslag van rechters bij 70 jaar leeftijdsdiscriminatie is, of verstandig beleid.

Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken niet. Op de Blauwe pagina’s gunt Pauline Westerman ons een blik op rechtvaardigheid door de ogen van Hugo de Groot. Marc Loth neemt de Urgenda-zaak als voorbeeld om uit te leggen hoe er op heel verschillende manieren naar rechtseenheid in de meergelaagde rechtsorde kan worden gekeken. In zijn amuse schrijft Harry van Drongelen over de flexibilisering van arbeid en Dave van Toor vertelt over zijn proefschriftonderzoek over het belang van de zwijgplicht voor de geestelijke gezondheid van verdachten.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: april 2018

ISSN: 2212-5205