Ars Aequi april 2017


Vijftien jaar geleden werd in Nederland de euthanasiewet ingevoerd. Esther Pans schetst voor ons de ontwikkelingen. Functioneert de Wtl naar behoren?

Verder kijkt Elaine Mak met een kritisch oog naar de Spreekuurrechter, een pilot van de Rechtbank Noord-Nederland. Albert Verdam beantwoordt de vraag hoe het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich verhoudt tot een vordering uit onrechtmatige daad, en Daniel Carter geeft ons uitleg over de implicaties van de Miller-uitspraak voor de Brexit. Lucas Noyon pleit ervoor het zogenoemde taakstrafverbod van artikel 22b Sr te schrappen.

In de Rode draad 'Te land, ter zee en in de lucht' brengen Alex Geert Castermans & Niels Demper de overeenkomst van multimodaal vervoer onder onze aandacht. Tom Barkhuysen en Erwin Noordover brengen een ode aan de schakelbapaling 8:22 Awb. Degenen die benieuwd zijn wat voor effect het huwelijk heeft op criminele aspiraties van de gehuwden kan terecht bij Joris Beijers, die over zijn proefschrift schrijft. En deze maand kunnen studenten weer een rechtsvraag beantwoorden en zo kans maken op € 50 en/of een mooi boek van Ars Aequi Libri!

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: april 2017

ISSN: 2212-5205