Ars Aequi april 2015


Het  'comply or explain'-principe houdt in Nederland in dat beursvennootschappen de bepallingen van de Corporate Governance Code moeten toepassen of uitleggen waarom ze dit niet doen. Koen de Roo onderzocht of dit oorspronkelijk Engelse principe in Nederland op een vruchtbare bodem is beland. 

Kees de Vey Mestdagh en Jeroen Lubbers werpen een blik in de nabije toekomst, waarin de zelfrijdende auto ons – hopelijk – zal vervoeren naar de bestemming die we wensen. Hoe ziet die toekomst eruit en vooral: wat zijn de juridische implicaties van deze ontwikkelingen?

Verder vind je in dit nummer onder andere bijdragen over geheime diensten en privacyschending (Ot van Daalen), de rechtszaak van de Marshalleilanden tegen kernwapenstaten (Otto Spijkers), het boek Waarheid en Methode van Hans-Georg Gadamer (Carel Smith) en het begrip 'belang' in belastingwetgeving.

Tot slot: in de Rode draad 'Rechtsvorming door de Hoge Raad' schrijven Elsemieke Daalder en Ruben de Graaff over de prejudiciële procedure, bij de Romeinen, in het Hof van Justitie en de Hoge Raad. De Hoge Raad is ook onderwerp van 'Bouwstenen van het recht'; Corjo Jansen begint bij het 'hondenhok' van de HR uit de 19e eeuw en eindigt bij het huidige onderkomen, dat binnenkort verruild wordt voor een gloednieuw gebouw.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: april 2015

ISSN: 2212-5205