Ars Aequi april 2014


Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) speelt een belangrijke rol bij de bescherming van economische en sociale rechten, zoals het recht op voedsel, onderdak en kleding, maar is veel minder bekend dan de toezichthouder voor ‘klassieke’ mensenrechten, het EHRM. Yvonne Donders legt uit wat het ECSR doet.
Annotator Leo Damen komt na onderzoek naar het systeem van aangetekende postbezorging tot de conclusie dat dat enkele structurele zwaktes bevat. Bestuursrechters zouden volgens hem hun jurisprudentie over de aangetekende postbezorging grondig moeten herzien.
Verder in dit nummer onder andere: de modernisering van het NV-recht, Zuid-Afrikaans erfrecht, een kat-en-muisspel tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen, de octrooieerbaarheid van software, de invloed van de overheid op ons eetpatroon en een informatief stuk over wetgevingsadvisering door de Raad van State.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: april 2014

ISSN: 2212-5205