Ars Aequi april 2013


Nadat de Nederlandse rechter ruim twintig jaar geleden het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken ‘uitvond’, werden de mogelijkheden voor dergelijke verboden eind vorige eeuw alweer ingeperkt. Uit recente jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt echter dat deze verboden opnieuw in zwang raken. Gezien de praktische belangen die hier spelen – denk bijvoorbeeld aan de rechtszaken tussen Apple en Samsung – is een duidelijk inzicht in de mogelijkheden om een grensoverschrijdend verbod te bewerkstelligen gewenst. In dit nummer brengt Dick van Engelen deze mogelijkheden dan ook in kaart.

Verder besteden we deze maand aandacht aan de rechterlijke macht. Rinus Otte schrijft over marktwerking en kwantificering in de rechtspraak en de amuse van Jonathan Soeharno gaat over het wantrouwen en vertrouwen van Nederlanders in de rechterlijke macht.

Daarnaast zijn er twee bijdragen in de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’, over het non bis in idem-beginsel (Wiene van Hattum) en over het stille pandrecht (Arthur Salomons). Tot slot schrijft Arend Soeteman in de rubriek ‘Bijzondere boeken’ over een boek dat hij met rode oortjes heeft gelezen: Norm and Action van Georg Henrik von Wright.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: april 2013

ISSN: 2212-5205