Aanvullend verrijkingsrecht


Sinds 1992 kent het Burgerlijk Wetboek met artikel 6:212 BW een gecodificeerde algemene verrijkingsactie. In mijn proefschrift komt de vraag aan de orde wat de functie van de algemene verrijkingsactie in het systeem van het Nederlandse vermogensrecht is en wat deze functie meebrengt voor de wijze waarop de toepassingsvoorwaarden moeten worden uitgelegd. Rode draad van het boek is dat de algemene verrijkingsactie een aanvullende functie heeft en dat de vereisten voor verrijkingsaansprakelijkheid in dat licht moeten worden begrepen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. van der Linden

Verschijning: Januari 2020

Archiefcode: AA20200109

6:212 BW ongerechtvaardigdheid vermogensrecht vermogensverschuiving verrijking

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage